تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel

نحوه تغییر اطلاعات کاربری در websitepanel :

جهت تغییر اطلاعات کاربری بعد از ورود به کنترل پنل بر روی  Edit Details کلیک نمایید.

سپس می توانید ایمیل نام و رمز عبور به کنترل پنل را تغییر دهید.

 

دیدگاه ها بسته شده است